کلید هوایی

کنترل عبور جریان و همچنین حفاظت از مدار در برابر خطاهای الکتریکی، الزامات همه مدارهای الکتریکی هستند. بسته به بزرگی جریان عبوری از مدار، تجهیزات مورد استفاده برای این منظور متفاوتند. از جمله مهمترین تجهیزات مورد استفاده برای این منظور می توان به کلید مینیاتوری و کلید اتوماتیک اشاره کرد. این کلیدها در جریان های پایین تا حداکثر 1600 آمپر قابل استفاده هستند.

برای جریان های بزرگتر ملزم به خرید کلید هوایی هستید. این کلیدها به دلیل استفاده از هوا در مکانیزم کنترل جرقه، کلید هوایی نامیده می شوند. برندهای مختلفی در سطح دنیا اقدام به تولید این بریکرها می کنند. در ادامه به بررسی بیشتر این کلیدها خواهیم پرداخت.

نمایش ادامه مطلب

182 محصول