ماژول S7 300 زیمنس

    موجودی / تخفیف

    ورودی آنالوگ

    خروجی آنالوگ

    ولتاژ تغذیه (V)

    244 محصول