کلید اتوماتیک زیمنس

حفاظت از مدار الکتریکی یک الزام غیر قابل انکار است. تجهیزات حفاظتی به منظور تشخیص وقوع خطا (و نه جلوگیری از وقوع خطا) و پیشگیری از آسیب های احتمالی ناشی از خطاها به کار می روند. بسته به نوع مدار، رنج جریان و الزامات ایمنی، انواع مختلفی از تجهیزات حفاظتی در مدار مورد استفاده قرار می گیرند. کلید اتوماتیک از جمله بریکرهای بسیار پرکاربرد در مدارهای الکتریکی است.

کلید اتوماتیک زیمنس از جمله تجهیزات پرکاربرد در صنایع مختلف است. این بریکرها به دلیل عملکرد مطمئن و پایدار، تنوع رنج جریان و قابلیت های حفاظتی گسترده به شدت مورد توجه قرار گرفته اند. اهمیت عملکرد مطمئن بریکرها از آن روست که تشخیص به موقع خطا می تواند از خطراتی مانند آتش سوزی و آسیب به نیروی انسانی پیشگیری کند. در ادامه به بررسی بیشتر MCCB زیمنس می پردازیم.

نمایش ادامه مطلب

265 محصول