ماژول لوگو ۸

  موجودی / تخفیف

  ورودی آنالوگ

  خروجی آنالوگ

  ورودی دیجیتال

  خروجی دیجیتال

  ولتاژ تغذیه (V)

  17 محصول