سافت استارتر 3RW30 زیمنس

سافت استارترها از جمله تجهیزات مورد استفاده برای راه اندازی و توقف نرم موتورهای الکتریکی هستند. استفاده از این تجهیزات در کنترل موتورهای الکتریکی چالش های مرتبط با جریان هجومی و تنش های اولیه را به حداقل می رساند. برخی از سافت استارترها قابلیت توقف نرم موتور را نیز دارند. سافت استارتر 3RW30 زیمنس از جمله راه اندازهای نرم است که تنها قابلیت کنترل راه اندازی نرم موتور را دارد.
نمایش ادامه مطلب

25 محصول