کلید حرارتی

موتورها را می توان به جرات پرکاربردترین تجهیزات در صنایع مختلف معرفی کرد. گستره کاربرد موتورها به حدی است که طبق مطالعات انجام شده بیش از نیمی از توان مصرفی صنایع را موتورها مصرف می کنند! در مواجهه با موتورهای الکتریکی با دو چالش اصلی روبرو هستیم. چالش اول راه اندازی و مدیریت عملکرد موتورهاست و چالش دوم حفاظت از آن ها در برابر خطاهای الکتریکی احتمالی!

نمایش ادامه مطلب

115 محصول