افزایش بهره وری انرژی و کنترل دقیق عملکرد موتورهای الکتریکی، از جمله چالش های مهم صنایع مختلف است. برای یافتن راهکار مناسب و رفع این چالش ها سرمایه گذاری های زیادی انجام شده است. اگرچه برای بهبود بهره وری انرژی راهکارهای مختلفی ارائه شده است، اما برای کنترل دقیق عملکرد موتور یک راهکار نهایی وجود دارد. درایو فرکانس متغیر (VFD) کنترل عملکرد موتورها را متحول کرده است. این تجهیزات با کنترل دقیق عملکرد موتور، در کاهش مصرف انرژی نیز نقش موثری دارند.

با خرید درایو تمام چالش هایی که در کار با موتورها وجود دارد را می توانید برطرف کنید. مدیریت راه اندازی و توقف نرم، کنترل سرعت و گشتاور موتور، حفاظت از موتور و بهره وری انرژی همه و همه در درایو جمع شده است. در ادامه به بررسی دقیق تر VFD خواهیم پرداخت.

نمایش ادامه مطلب
922 محصول