ماژول S7 1500 زیمنس

  موجودی / تخفیف

  ورودی آنالوگ

  خروجی آنالوگ

  خروجی دیجیتال

  ولتاژ تغذیه (V)

  84 محصول