کلید حرارتی اشنایدر

موتورها از جمله تجهیزات بسیار پرکاربرد در صنایع مختلف هستند. از سوی دیگر وقوع خطاهای الکتریکی در مدار یک واقعیت اجتناب ناپذیر است! خطاهای الکتریکی می توانند منجر به کاهش طول عمر تجهیزات، عدم اجرای صحیح فرآیندها و خطرات جدی تر مانند آتش سوزی شوند. بریکرهای مختلفی به منظور حفاظت از مدار الکتریکی در برابر خطاهای مختلف ساخته شده اند.

با توجه به اهمیت حفاظت از موتورها در برابر خطاهای الکتریکی، بریکرهای ویژه ای برای این منظور طراحی شده اند. کلید حرارتی اشنایدر از جمله بریکرهای ویژه محافظت از موتور است. این بریکرها قادرند موتورها را در برابر خطای اتصال کوتاه، خطای اضافه بار و برخی خطاهای دیگر محافظت کنند. در ادامه به جزئیات بیشتری در مورد این کلیدها خواهیم پرداخت.

نمایش ادامه مطلب
41 محصول